ENG

อาคาร อริยสัจ 4

วัดมีอาคารที่ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งสามหลัง คือ หลังคา อาคาร อริยสัจ สี่
ต้องการปรับปรุงให้เป็นห้องสวดมนต์ ที่ปฏิบัติธรรม สำหรับ เปรียบเหมือน เป็นโบสถ์น้อย ให้ท่านได้มีสถานที่สวดมนต์และทำพิธีกรรมต่าง ๆขอเชิญสาธุชนที่หลายได้ร่วม เป็นเจ้าภาพ เสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้
 
อาคาร อริยสัจ 4 (อาคารสวดมนต์)
รายการต่างๆดังนี้
- เจ้าภาพหลังคา 70 แผ่น แผ่นละ £75 (ราคานี้ รวม ค่ารื้อกระเบื้องและค่าแรง ในการเปลี่ยน กระเบื้อง)
- เจ้าภาพประตูใหญ่ 2 ประตู ประตูละ £1,500
- เจ้าภาพประตูเล็ก 4 ประตู ประตูละ £1,000
- เจ้าภาพหน้าต่าง 15 บาน บานละ £600
- เจ้าภาพพรม 2 ห้องใหญ่ ห้องละ £2,500
- เจ้าภาพ Paster Board 70 แผ่น แผ่นละ £10
- เจ้าภาพแผ่นทำความร้อน radiater 7 แผ่น แผ่นละ £90
- เจ้าภาพสีรองพื้น 15 กระป๋อง กระป๋องละ £25
- เจ้าภาพสีทา สีแดงเลือดนก 10 กระป๋อง กระป๋องละ £40
- เจ้าภาพสี สีทองตัด ลาย 15 กระป๋อง £25
- เจ้าภาพหลอดไฟ 12 หลอด หลอดละ £30
ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ทุกรายการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***บริจาค ในประเทศไทย ผ่าน ธนาคารธนชาต***

ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ
เลขบัญชี 224-2-23809-7***อังกฤษ***
ผ่านบัญชีธนาคาร Barclay
Thai British Buddhist Trust 40 409235
Sort code 20 07 84

Email again: