Thai

บทเรียนไทย ปี 2560

 เรียนภาษาไทยระดับพื้นฐาน
ชาวอังกฤษที่สนใจภาษาไทย สามารถสมัครเรียนภาษาไทยได้ที่วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
ได้ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่ม ถึง สามทุ่ม
ทั้งนี้ ห้องเรียนจะเปิดสอน ต้องมีนักเรียนตั้งแต่  2  คนขึ้นไป
07:00 - 09:00 (เริ่มจันทร์ที่ 16 เดือนมกราคม 2560 )      
 ขั้นสูงไทยวันพุธ:  
 07:00 - 09:00 (เริ่มต้น 22 เดือนมกราคม)  
 วันศุกร์: 19:00-09:00 (เริ่มต้น 24 เดือนมกราคม)      
 บทเรียนไทยเพื่อเด็กไทย  
 วันเสาร์: 13:00-14:30 (วันเสาร์ที่  มกราคมเริ่มต้น) 


มงคลชีวิต
ตามวิถีพุทธที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล ที่ปุย่าตายายเคยพร่ำสอนเรา ยังเป็นมงคลชีวิตที่ถือปฏิบัติได้ดี เตือนสติมิให้ขี้เกียจ ไม่ให้อายที่จะประกอบอาชีพที่ต่ำต้อย(ความรู้สึก) ได้เงินมากหรือน้อยก็ภูมิใจที่มาจากหยาดเหงื่อเราเองไม่ต้องอาย ที่สำคัญ โอกาสของชีวิตไม่ได้วิ่งมาหาเรา แต่เราเองต่างหากที่ต้องสร้างโอกาสให้ชีวิตให้กับเราเอง