Thai

สวดมนต์และการทำสมาธิ

 ทุกวันพุธ  07:00-21:00 (สนทนาธรรมและศึกษาพระสูตร หลังจากนั่งสมาธิ)  
 
ท่านสามารถมานั่งฟีงสวดมนต์ หรือร่วมสวดมนต์กับพระสงฆ์ทุก ๆ วันเวลา ๒๐.๐๐ น ถึง ๒๑.๐๐ นฬ ทุกวัน